Naudinga informacija

Apie mus dar rasite:

www.google.lt

Širvintų rajono savivaldybės svetainė: www.sirvintos.lt

Širvintų vietos veiklos grupė: www.sirvintuvvg.lt

Laikraštis: „Širvintų kraštas“: www.sirvinta.net

Širvintų kultūros centro svetainė: www.sirvintukc.lt

Širvintų viešosios bibliotekos svetainė: www.sirvintuvb.lt