Leidiniai apie kaimą

“ In patria natus non est propheta vocatus“ – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu; plg. liet.Savam krašte pranašu nebūsi…

Su manim tu užaugai, čia dabar gyvenu,
Mano mylimas kaime, Tau šią dainą skiriu.
Širvinta čia sruvena, ošia medžiai žali,
Ir seniai čia gyvena kaimo žmonės geri.

Čia prie kelio prigludęs Kaimo kryžius tylus,
Kad kiekvienas družietis kelią rastų į namus.
Te skambės kaimo vardas šioje mano dainoj –
Nuostabus Družų kaimas – jis širdyje manoj.