Himnas

Družų kaimo himnas

Žodžiai : Virginos Bilotienės, muzika: Audronės Burakovienės

Mūsų gimtas kaimas Družais pavadintas,
Čia nėra paminklų ar garsių dvarų,
Žydinčiais gėlynais, sodais išdabintas,
Garsina jį žmonės savo darbštumu.

Pried.:

Prie Baltijos kelio baltuojantis kaimas,
tai mūsų gimtieji namučiai, namai.
Pro šalį važiuosit – nepasididžiuokit,
Užsukite, būsit brangiausi svečiai.

Šičia puikiai dera sodai ir uogynai,
Į aruodus byra gintarais grūdai,
puikūs gaspadoriai viską išaugina,
auga čia daržovės rapsai ir linai.

Pried.:

Kaimo rimtį saugo kryžius palei kelią,
Ir malda į dievą mums nesvetima,
o kai džiaugsmo varpas suskamba krūtinėj,
mūsų kaimo kloniais vilnija daina.

Pried.:

Kai pakvimpa pievos medumi ir šienu,
Kai pražysta ievom Širvintos šlaitai,
supranti koks mielas ir brangus šis kaimas,
kaip ramu ir gera tau gyvent čionai.

Pried.: