Sveikiname mokytoją Marytę Ermanienę su 90-uoju gimtdieniu!

mokytoja
Šiandien gražų ir garbingą 90-ąjį jubiliejų švenčia Družų kaime gyvenanti ilgametė mokytoja, bendruomenės šviesuolė Marijona Albina Ermanienė.
Sveikiname JĄ, Mokytoją, išugdžiusią daugybę Družų kaimo vaikų ir linkime sveikatos!
Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės sveikinimas, simbolinė austa juosta bei gėlės perduoti per ligos patale gulinčios senolės artimuosius.
„Dėkoju už tai, kad būdama ypatingas žmogus, savo prasmingu gyvenimu ir veikla kūrėte ir tebekuriate gėrį, šviesą, kad vidine kultūra, inteligencija ir meile rodote pavyzdį jaunajai kartai ir visiems, esantiems šalia Jūsų ir su Jumis”.