Bendruomenių sueituvės „Nuspalvinkim savas dienas“ 1 dalis

 

Bendruomenių sueituvės „Nuspalvinkim savas dienas“ 1 dalis 

Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Širvintų rajono savivaldybėje buvo skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Družų kaimo bendruomenė parašė ir laimėjo projektą „Širvintų seniūnijos bendruomenių  bendradarbiavimo  ir partnerystės stiprinimas“.

Jo antroji veikla buvo Širvintų seniūnijos bendruomenių sueituvės. Nors šią veiklą stipriai koregavo šiandienos situacija: pandemija, ir atvyjo ne visos bendruomenės, bet šventė pavyko. Šventėje dalyvavo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė su vyru Jonu Pinskumi, Širvintų seniūnijos seniūnė Rima Jasevičienė. Merė tarė sveikinimo žodį ir padėkojo Družų bendruomenės pirmininkei Daliai Taparauskienei už  darbą su projektais.  taip pat įteikė atminimo dovanėles ūkininkui Mykolui Bildžiukui, Širvintų kultūros centro Družų filialo  vedėjai Janinai Jankauskienei, šventės muzikantui Vidmantui Lukošiui,  Širvintų seniūnijos seniūnė Rima Jasevičienė įteikė Daliai Taparauskienei padėką už projektines iniciatyvas.

Šventės vedėja Jankauskienė pakvietė pasidalinti patirtimi Širvintų bendruomenės „UPĖ“ oirmininkę Ritą Četrauskaitę, kuri pristatė savo bendruomenės veiklas. Družų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė taip pat paidalino patirtimi ir veikla ir palinkėjo optimizmo ir bendrystės, siekiant bendrų tikslų.