Širvintų VVG renginys Kaišiadorių rajone

VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINYS 2019-11-22.
Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2019 m. lapkričio 22 d. suorganizavo viešinimo ir aktyvinimo renginį kaimo bendruomenių atstovams, projektų vykdytojams ir galimiems pareiškėjams į Kaišiadorių rajoną.
Pirmasis susitikimas vyko Žaslių amatų centre, kuriame Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė pasidalijo patirtimi apie 2014–2020 m. strategijos lėšomis įgyvendinimus vietos projektus, vykdomas tarptautinio bendradarbiavimo projekto veiklas, pristatė VVG veiklos pasiekimus ir įveikti tenkančius iššūkius, partnerystės plėtojimą su Kaišiadorių r. vietos valdžia, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslininkais, kitomis institucijomis.
Žaslių kultūros centro direktorė Raselė Ščerbavičienė pristatė Žaslių kultūros centro padalinį, įkurtą Žaslių kultūros centro patalpose pagal „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategijos priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas“. Šiose patalpose nenutrūkstamai vykdomi tradicinių amatų ir kiti mokymai, organizuojamos paskaitos, konferencijos, rengiamos ekspozicijos, parodos, vykdomi edukaciniai užsiėmimai: šakočio kepimas, žaslietiškas kugelis, rugio šiaudo spindesys, lėlių siuvimas, senasis karpymas, duonelė kasdieninė, karameliniai saldainiai, sūrio gaminimas, margučių marginimas, vilnos vėlimas, senasis mezgimas, vilnos kelias, žaslių krašto istorijos ir legendos, žvakių liejimas. Tradicinių amatų centras teikia tautinio paveldo produktų kūrėjams viešąsias paslaugas, atstovauja Kaišiadorių rajono ir Vidurio Lietuvos amatininkų interesams.
Aplankėme Kalvių bendruomenę, kuri įsikūrusi Kalvių bendruomenės namuose, atnaujintuose pagal 2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Aktyvi bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, grąžina savo kaimą, tvarko viešąsiais edves, prižiūri poilsiavietę. Pristatytas sėkmingas bendruomenės projektas “Kalviai-mūsų kraštas vandens atspindys”, finansuotas pagal priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“. Širvintų rajono grupė apėjo pėsčiųjų ir dviračių taką į Kalvių ežero pakrantę, kurio įrengimas finansuotas pagal strategijos priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Aplankę Kalvius bendrai sutarėme, kad turizmo patrauklumui puikus kraštovaizdis turi lemiamos įtakos.
Kaišiadorių rajone įsikūrusi atoki vienkiemio sodyba nustebino jų siūlomomis pramogoms. UAB „Atokampis“ pasinaudojo Kaišiadorių VVG strategijos priemonei „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“ paramos lėšomis, pastatė dar vieną namuką ir siūlo kompleksą SPA ritualų pabėgimui iš miesto, visiškam atsipalaidavimui, pamiršimui kasdienių problemų.
Širvintų rajono dalyvius šiltai sutiko Anglininkų kaimo bendruomenė, kurioje aktyviai veikia „Nemuno dienos centras“. Anglininkų kaimo bendruomenė išrinkta 2018 m. šauniausia Kaišiadorių rajono kaimo bendruomene. Dėka šaunios komandos vadovaujamos pirmininko Lino Babensko sukurtos darbo vietos, įgyvendintant LEADER projektą pagal priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“.
Širvintiškiams puikus projekto pavyzdys, pristatantis edukacines veiklas, vaikų stovyklas, išvažiuojamuosiuos renginius buvo Pratkūnų kaime Kruonio seniūnijoje veikianti UAB „Vėjų fėja“. Šiuo metu dar įgyvendinamas projektas “UAB „Vėjų fėja“ edukacinės veiklos plėtra” pagal Kaišiadorių strategijos veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti.
Širvintų r. VVG nuoširdžiai dėkinga Kaišiadorių r. VVG pirmininkei Janinai Augustinavičienei .