Su Tarptautine šeimos diena!

Su Tarptautine šeimos diena!

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais. Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti Jūsų sielų krantus. Pripilkite vienas kitam taures, bet negerkite iš vienos. Atlaužkite vienas kitam savo duonos, bet nekąskit tos pačios riekės. Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn. Nes tik gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis.

K. Dzibranas