Baigtas įgyvendinti projektas „Žydinti Lietuva“.

Nors lietus merkia žemelę, Družuose sužydo naujos gėlelės. Baigtas įgyvendinti projektas „Žydinti Lietuva“. Ačiū už pagalbą Ritai Cicėnienei.