Družų sporto aikštelėje vyko Družų kaimo bendruomenės organizuota švarinimosi talka

Gegužės 25 d. Družų sporto aikštelėje vyko Družų kaimo bendruomenės organizuota švarinimosi talka. Buvo išgrėbti pernykščiai lapai, aikštelė iššluota. Aikštelės tvoros pakraščiai išpurkšti herbicidais. Nuoširdžiai dėkojame Karolinai, Pauliui, Karinai, Viltei, Dominykui, Stasei Naraškevičienei, Kęstui Taparauskui., Antanui Matuliui. Gaila, bet aikštele ne visada naudojamasi tinkamai. Gerbkime ir saugokime visų mūsų turtą.