Balandžio 20 d. įvyko Družų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai

 

Balandžio 20 d. įvyko Družų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai, kurių metu seniūnaite vienbalsiai buvo išrinkta Rita Cicėnienė.
Nuoširdžiai sveikiname naujai išrinktą seniūnaitę, kuriai linkime įsiklausymo, bendradarbiavimo ir atsakingo vietos gyventojų atstovavimo!